Ngành xuất khẩu các loại gia vị ngày càng phát triển, c&c là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong việc đưa các mặt hàng xuất khẩu tổng hợp được sản xuất tại Việt Nam. Ngành xuất khẩu các loại gia vị ngày càng phát triển, c&c là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong việc đưa các mặt hàng xuất khẩu tổng hợp được sản xuất tại Việt Nam…